29.291, E

Motie-Middel (PvdA) c.s. inzake verblijfstitels voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel bij aangifte en getuigenis in een eventueel strafprocesIn deze motie wordt de regering verzocht te bezien in hoevere het mogelijk is om slachtoffers uit voorzorg van een verblijfstitel te voorzien, in het geval zij bereid zijn om zowel aangifte aan te doen van mensenhandel en mensensmokkel als vervolgens te getuigen in een eventueel strafproces, en hieromtrent binnen een termijn van zes maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 29.291, E
ingediend 7 december 2004
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 24 mei 2005.
indiener(s) L.P. Middel
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
F. Leijnse
A.A.G.M. van Raak
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel (29.291)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)