29.200, D

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake een notitie over lastenverlichting voor minder draagkrachtigenIn deze motie wordt de regering verzocht binnen zes maanden met een notitie te komen waarin gerichte lastenverlichtingen voor minder draagkrachtigen worden geïnventariseerd, waarna de notitie uitgangspunt wordt van het te voeren beleid.Kerngegevens

nummer 29.200, D
ingediend 11 november 2003
bij de Algemene Financiële Beschouwingen
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 13 december 2004 ingetrokken
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door A.H. Meulenbelt
A.A.G.M. van Raak
M. de Rijk
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Miljoenennota 2004 (29.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De motie is aangehouden op 18 november 2003.