28.870, H

Motie-De Rijk (GroenLinks) c.s. inzake verruiming van de langdurigheidstoeslag voor mensen waarbij de inkomsten lager waren dan de vrijstellingIn deze motie wordt de regering verzocht de langdurigheidstoeslag ook open te stellen voor mensen die inkomsten uit arbeid hebben verkregen, maar van wie deze inkomsten niet hoger waren dan het bedrag van de vrijstelling van maximaal 6 maanden.Kerngegevens

nummer 28.870, H
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 oktober 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) M. de Rijk
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)