28.870, J

Motie-De Rijk (GroenLinks) c.s. inzake de efficiencymaatregelIn deze motie wordt de regering verzocht de efficiencymaatregel van 150 miljoen euro op het inkomensdeel niet vooraf in te boeken maar als inspanningsverplichting op te leggen.Kerngegevens

nummer 28.870, J
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 mei 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP en PvdA stemden voor.
indiener(s) M. de Rijk
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De motie was aangehouden tot de behandeling van de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2004 (29.200 XV) op 19 en 20 april 2004