28.870, G

Motie-De Rijk (GroenLinks) c.s. inzake een wetswijziging om de vrijstellingsregeling te verruimen voor alleenstaande oudersIn deze motie wordt de regering om een spoedige wetswijziging verzocht om de vrijstellingsregeling voor alleenstaande ouders te verruimen.Kerngegevens

nummer 28.870, G
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 oktober 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) M. de Rijk
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)