28.870, F

Motie-De Rijk (GroenLinks) c.s. inzake een wetswijziging om toekenning van een langdurigheidstoeslag na drie jaar mogelijk te makenIn deze motie wordt de regering verzocht een wetswijziging voor te bereiden om toekenning van een langdurigheidstoeslag na drie jaar mogelijk te maken.Kerngegevens

nummer 28.870, F
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 oktober 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) M. de Rijk
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)