24.789, nr. 145g

Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake evaluatie van de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheidDe regering wordt verzocht de ontwikkeling van de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid te evalueren op onder meer de scheiding van publiek en privaat in de praktijk en de hoogte van de uitvoeringskosten van de publieke taken. Verder moet de regering consequenties trekken met betrekking tot de Amvb's inzake het uitvoeringskader en het handhavingsinstrumentarium bij de vaststelling van nieuwe contracten.Kerngegevens

nummer 24.789, nr. 145g
ingediend 25 februari 1997
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 25 februari 1997 aangenomen. CDA en het lid Hendriks stemden tegen.
indiener(s) M.F. Jaarsma
mede ondertekend door H.M. Gelderblom-Lankhout
H.F. Heijmans
K. Veling
dossier(s) Bepalingen aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (24.789)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)