26.734, nr. 31

Motie-Pastoor (CDA) c.s. inzake het alsnog opnemen in de uitwerkings-AMvB van een bureninformatieplicht bij vergunningvrij bouwenIn deze motie wordt de regering verzocht in de uitwerkings-AMvB over het vergunningvrij bouwen alsnog een bureninformatieplicht op te nemen.Kerngegevens

nummer 26.734, nr. 31
ingediend 2 oktober 2001
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2001 aangenomen. VVD en D66 stemden tegen.
indiener(s) J.J.L. Pastoor
mede ondertekend door M. Bierman
C. van Bruchem
J.J.M. van der Lans
M.C. Meindertsma
D. van Vugt
dossier(s) Wijziging bouwvergunningsprocedure en welstandstoezicht (26.734)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting