26.023, nr. 16c

Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake een wetswijziging betreffende de toegang van een veroordeelde tot de rechterIn deze motie wordt de regering verzocht om een wetswijziging op een aantal punten met betrekking tot de toegang van de veroordeelde tot de rechter.Kerngegevens

nummer 26.023, nr. 16c
ingediend 19 december 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 januari 2001 aangenomen. VVD stemde tegen.
indiener(s) R.H. van de Beeten
mede ondertekend door W.Th. de Boer
G. Holdijk (SGP)
Y.E.M.A. Timmerman-Buck
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Novelle Strafrechtelijke opvang verslaafden (26.023)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

Over de uitvoering van deze motie hebben Van de Beeten c.s. op 3 juli 2001 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Justitie die op 24 juli 2001 beantwoord zijn (Aanhangsel Handelingen nr. 20)PDF-document.

Op 25 september 2001 interpelleerde de indiener de minister van Justitie naar aanleiding van de reactie van de regering op de antwoorden (tekst interpellatievragen)PDF-document.

De Kamer heeft op 8 juli 2002 een brief van de minister ontvangen (28.215, EK nr. 310e), waarin hij ingaat op de uitvoering van de motie.