27.400, nr. 107

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. inzake het uitbrengen van een nota over externe advisering aan de overheidIn deze motie wordt de regering verzocht om als onderdeel van de beleidsverantwoording in mei 2001 een nota te presenteren met daarin een duidelijk en volledig overzicht van de criteria, omvang en verslaglegging ten aanzien van externe advisering aan de overheid.Kerngegevens

nummer 27.400, nr. 107
ingediend 22 november 2000
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 22 januari 2002 ingetrokken
indiener(s) W.Th. de Boer
mede ondertekend door M. Bierman
G.J.M. Braks
G. Holdijk (SGP)
R.F. Ruers
E. Schuurman
E.H. Schuyer
dossier(s) Miljoenennota 2001 (27.400)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De motie is aangehouden op 22 november 2000 en op 27 november 2001. De regering heeft de gevraagde notitie op 12 september 2001 aan de Kamer gestuurd.

De motie werd betrokken bij de plenaire behandeling van de notitie op 22 januari 2002.