24.221, nr. 1d

Motie-Van de Zandschulp (PvdA) c.s. inzake het wegnemen van onbedoelde gevolgen in WAO bij hernieuwde uitvalDe regering wordt verzocht reparatiewetgeving voor te bereiden voor artikel 43a van de WAO. Zo moet worden voorkomen dat bij hernieuwde uitval na werkhervatting onbedoeld nadelige gevolgen ontstaan voor de betrokkene.Kerngegevens

nummer 24.221, nr. 1d
ingediend 31 oktober 1995
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 7 november 1995 ingetrokken
indiener(s) W. van de Zandschulp
mede ondertekend door H.M. Gelderblom-Lankhout
M.F. Jaarsma
J. van Leeuwen
K. Veling
J.M.A.M. de Wit
dossier(s) Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Amber) (24.221)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)