Maidenspeech van Drs. A.R. Vermeer (PvdA)

pdf Maidenspeech van Drs. A.R. Vermeer (PvdA)


Bij:
  • Vaststelling van hoofdstuk IX B (Financiën) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1967 (8800)

Handelingen 1966/1967, nr. 14, item , blz. 183-184