Moties bij commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer