In moties worden meningen en verzoeken van de Tweede of Eerste Kamer vastgelegd. Over moties wordt gestemd. Pas als de Kamermeerderheid vóór stemt, heeft een motie politieke betekenis.

Bewindslieden zijn overigens niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren. Jaarlijks wordt in de begroting gerapporteerd wat er met de aangenomen moties is gebeurd.

Ieder Kamerlid kan in de plenaire vergadering een motie indienen over een onderwerp dat aan de orde is. Om in behandeling te komen moet zij door ten minste vier andere leden worden ondersteund.

De tekst van een motie komt in de Handelingen en verschijnt ook als afzonderlijk Kamerstuk.


verberg toon  selecteerfunctie

Moties selecteren

"Uitvoeringsstatus" is alleen beschikbaar voor 'aangenomen' moties sinds 11 juni 2019
 

verberg toon  zoekfunctie

Moties zoeken