34.992 (R2106)

Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zeeDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het op 11 december 2008 tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee ( Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42), de Rotterdam rules, Rotterdamse Regels. Met dit verdrag worden bestaande verdragen over goederenvervoer over zee gemoderniseerd en geuniformeerd.

Het Verdrag voorziet in een regeling met betrekking tot overeenkomsten tussen de vervoerder en de afzender waarbij de vervoerder zich verplicht om goederen van de ene naar de andere plaats te vervoeren over zee en, indien dit aanvullend plaatsvindt, op andere wijze zoals per spoor, weg of binnenwateren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 20 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 juli 2018

titel

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten