34.987

Aanpassing wetten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat door departementale herindelingDit wetsvoorstel past diverse wetten aan op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van de departementale herindeling met betrekking tot beide ministeries.

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van LNV is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalig minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel verschaft duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministers van LNV en EZK.

Daarnaast strekt dit wetsvoorstel ertoe om wetten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genoemde departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs en de departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven. Ook worden enkele wetstechnische gebreken en leemten hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 15 november 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 juli 2018

titel

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan ten aanzien van de artikelen XVII en XVIII terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten