Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Armoede bij kinderen (34.775) (T02494)

-
T02494 - Toezegging reactie op rapporten over armoede bij kinderen

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de kabinetsreactie op rapporten over armoede onder kinderen (34775. AD)

De commissie stemt in met de voorliggende conceptbrief met nadere vragen over kinderarmoede, onder voorbehoud dat ook de afwezige fracties hiermee akkoord gaan. De staf zal de conceptbrief nogmaals per e-mail onder de leden van de commissie verspreiden om te verifiëren of alle fracties kunnen instemmen met het concept.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren