Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren