34.975

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing voorwaardelijke veroordeling
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van de initiatiefnemers van 22 januari 2019 is dit wetsvoorstel aangehouden (TK, nr. 4).

Na internetconsultatie is op 21 juni 2018 het wetsvoorstel 35122 ingediend. Dit wetsvoorstel van de regering is een goede eerste stap, waarop naar mijn mening vervolgstappen gewenst zijn. Om dat te bereiken zal ik in eerste instantie kiezen voor het indienen van amendementen op het wetsvoorstel van de regering, om dat voorstel te versterken door verbeteringen aan te brengen. Daarom heb ik besloten om in afwachting van het verloop van de parlementaire behandeling van het regeringsvoorstel dit initiatiefvoorstel voorlopig aan te houden.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten