Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

- T01981 - toezegging bijzondere bijstand

Brief van de staatssecretaris van SZW van 11 juni 2018 in reactie op de brief van de commissie van 14 maart jl. (33716, M)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren