Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- 33182, L

Brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, L en bijlage)

De commissie besluit de bespreking van de brief, in afwachting van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer aan te houden tot 26 juni 2018. Het lid Postema (PvdA) geeft te kennen inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg op een dan te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren