Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- 34 841, C

De commissie stemt in met doorgeleiding naar het College van Senioren van de concept-Kamerbrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake brede maatschappelijke consultaties (EK 34.841, C).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman