Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 12 juni 2018
1. Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027 wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Postema) en van de CU (Ester). Op vraag van het lid Kok (PVV) verzoekt de commissie de staf een A4-tje op te stellen met een overzicht van het tijdpad van de onderhandelingen over het MFK.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman