Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

-
34716 [niet afgerond]

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 3 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman