Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

- 34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Bijsterveld).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren