Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- 34 841, C

De commissie stelt de conceptbrief met enige wijzigingen vast, waarna deze kan worden doorgeleid naar het College van Senioren


De griffier van de commissie,
Fred Bergman