Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen (34.494)

-
34494

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren