Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812)

-
34812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman