Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

- 34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de inbreng voor nader voorlopig verslag aan te houden tot 12 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren