Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 mei 2018
1. 34911

Verlaagd wettelijk collegegeld

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), SP (Gerkens), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman