Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Mededelingen en informatie

De technische briefing over het Programma Gespecificeerde Toestemming vindt plaats op dinsdag 12 juni 2018, 16.00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer