Kamerleden in Warschau voor NAVO AssembleeVan 25 tot en met 28 mei namen tien Kamerleden deel aan de Voorjaarsvergadering van de NAVO Parlementaire Assemblee in het Poolse parlement in Warschau. Het betrof de Eerste Kamerleden Van Kappen (VVD), Knip (VVD), Faber (PVV), Martens (CDA), Schaper (D66), Van Apeldoorn (SP) en Vlietstra (PvdA) en de Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD, delegatieleider), Belhaj (D66) en De Roon (PVV). Prominent op de agenda van deze bijeenkomst stond de gespannen relatie van het bondgenootschap met Rusland, de staat van de Transatlantische relatie en de positie van Polen in de NAVO. Daarnaast werden de actuele ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland en ten aanzien van Iran besproken.

In het bestuur van de Assemblee heeft de heer Ten Broeke namens de delegatie een verklaring afgelegd over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar het neerhalen van de MH17. Hij gaf daarbij toelichting op de recente conclusies van het Joint Investigation Team en op het besluit van de regeringen van Nederland en Australië om Rusland formeel aansprakelijk te stellen voor het neerschieten van dit vliegtuig in 2014. Veel delegaties betuigden hierop hun steun en benadrukten het belang van eenheid van de NAVO in de verdere stappen die nu genomen zullen worden.

En marge van de Voorjaarszitting had een deel van de delegatie, bestaande uit de leden Van Apeldoorn, Ten Broeke, Van Kappen, Vlietstra, Belhaj en Schaper een ontmoeting met vertegenwoordigers van verschillende NGO's en leden van de oppositie, die in een tentenkamp voor het Poolse parlement bivakkeren uit protest tegen het beleid van de huidige regering. Deze demonstranten maken bezwaar tegen de toenemende druk, die de regering uitoefent op de rechtsstaat, in het bijzonder de rechtelijke macht. Daarnaast spraken de Kamerleden ook met vertegenwoordigers van belangenorganisaties van mensen met beperkingen, die al wekenlang een 'sit in'-actie hielden voor hogere uitkeringen.

Maria Martens, als voorzitter van de 'Science & Technology Committee' in de Assemblee, leidde de vergadering van deze vakcommissie. Daarin werd onder andere gesproken over de wijze waarop Rusland de afgelopen jaren geprobeerd heeft om verkiezingen en referenda in verschillende NAVO-lidstaten te beïnvloeden. Daarnaast sprak deze commissie met vertegenwoordigers van de NAVO over de opvolging van AWAC-vliegtuigen, die cruciaal zijn voor militaire surveillancetaken. Voorts werden twee rapporten besproken, waarin de dreigingen op het gebied van cyber en het 'dark web' werden geanalyseerd. Tot slot sprak de commissie met experts over de toekomst van het Joint Comprehensive Plan of Action , de overeenkomst om het Iraanse atoomprogramma te beteugelen, nu president Trump de Verenigde Staten uit dit verdrag heeft teruggetrokken, en over de mogelijkheid van het kernwapenvrij maken van Noord-Korea en de kans van slagen van een akkoord hierover van dit land met de Verenigde Staten.

Aan het einde van de Voorjaarszitting nam de Assemblee een verklaring aan, die dient als de parlementaire input voor de aanstaande NAVO-top van regeringsleiders op 11 en 12 juli in Brussel. De leden Van Apeldoorn en De Roon stemden tegen deze verklaring; de overige leden steunden die.

De NAVO Assemblee bestaat sinds 1955 en brengt meerdere keren per jaar ruim 260 parlementariërs uit de 29 lidstaten bijeen om met elkaar te spreken over de actuele ontwikkelingen in het Transatlantische bondgenootschap.


Deel dit item: