Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

- 34 235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren