XCIX

Verslagen commissie voor de Verzoekschriften 2012/2013Dit dossier bevat de verslagen van de commissie voor de verzoekschriften voor het vergaderjaar 2012/2013.


Stand van zaken  

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012, 23 april 2013 en 18 juni 2013 besloten volgens het voorstel van de commissie.


Kerngegevens

begonnen

2 oktober 2012

titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

schriftelijke voorbereiding


Documenten