Voorzitters EU-parlementen bijeen in Tallinn'Onze toekomst ligt in de Europese Unie, maar de steun van de burger is daarbij cruciaal.' Deze boodschap heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, gebracht tijdens de Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie op 23 en 24 april 2018 te Tallinn, Estland.

Voorzitters EU-parlementen bijeen: vlnr Griffier Geert Jan Hamilton, Voorzitter Ankie Broekers-Knol, stafmedewerker Ilse Van den Driessche
Grotere versie foto

De Voorzitters van de parlementen beogen met deze jaarlijkse Conferentie informatie en best practices uit te wisselen en parlementaire samenwerking te stimuleren. Onder Ests voorzitterschap is ervoor gekozen de conferentie in het teken te plaatsen van de Toekomst van Europa en van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid. Verschillende key note sprekers waren uitgenodigd om de sessies in te leiden, waaronder de Voorzitter van het Europees Parlement, Tajani, en de Voorzitters van de parlementen van Polen, Slowakije en Letland en van de Franse Assemblée nationale, de Duitse Bundestag en het Oostenrijkse Nationale Raad.

Toekomst van Europa

De eerste sessie vond plaats op maandag 23 april en was gewijd aan de toekomst van Europa. In de bijdragen van sprekers kwamen onder andere aan de orde het betrekken van de burger bij het debat over de toekomst van de Unie en de rol van nationale parlementen, de gezamenlijke uitdagingen waar de Unie voor staat en het toekomstige meerjarig financieel kader.

De Voorzitter van de Eerste Kamer nam tijdens het debat het woord en wees op het een nieuw elan voor de Unie, sinds Brexit, waarin Frankrijk en Duitsland nu het voortouw nemen. Broekers sprak echter uit dat deze landen zich in hun visie voor de Unie moeten verzekeren van steun van andere lidstaten. De Unie is echter waar de toekomst ligt, met name op de uitdagingen die gemeenschappelijk zijn voor ons allen: migratie, veiligheid en terrorisme, en klimaat. Bij het vormgeven van de toekomst van Europa moet de steun en het vertrouwen van de burger echter centraal staan: "For this support there is one key word: transparency ". Meer transparantie in besluitvorming is cruciaal voor burgers om vertrouwen te kunnen hebben in de Europese instellingen. Zij riep in dat kader alle parlementen tot slot op om zich actief op te stellen om via hun regeringen meer openheid in het Europese wetgevingsproces te betrachten.

Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

De tweede dag van de conferentie stond in het teken van het Europees beleid inzake veiligheid en defensie. De aanwezige sprekers brachten met name de huidige dreigingen voor de veiligheid van de Europese Unie ten berde en het recente besluit tot permanent gestructureerde samenwerking in Europese missies en operaties (PESCO). Ook over de verhouding van PESCO met de NAVO en de uiteenlopende procedures die momenteel nog in de nationale parlementen bestaan ten aanzien van militair optreden is in deze sessie uitgebreid gesproken.

Ankie Broekers-Knol waarschuwde in haar bijdrage in het debat voor de nieuwe vormen van oorlogsvoering in de 21ste eeuw die de Unie voor nieuwe uitdagingen brengt. Zij ziet de verdieping van de samenwerking tussen lidstaten van de Unie op het gebied van veiligheid en defensie in dit kader als een positieve en noodzakelijke stap die vooral in het eigen belang van de lidstaten is. Immers, eendracht maakt macht. Broekers waarschuwde echter dat ook hier vertrouwen van de burger in het gezamenlijk optreden van de lidstaten centraal moest staan.

Ten aanzien van de Westelijke Balkan benadrukte Broekers het belang van stabiliteit in de regio voor Europa en wees op de groeiende invloed die andere staten in deze regio krijgen, waaronder Rusland en China. Zij herhaalde echter dat uitbreiding van de EU gebonden is aan voorwaarden, waaronder respect voor de fundamentele waarden van de EU.

Conclusies

Aan het eind van de conferentie vond een debat plaats over de ingediende amendementen bij de concepttekst van de Conclusies. Vanuit de Eerste Kamer waren twee amendementen ingediend. Een amendement waarin wordt gewezen op de conditionaliteit van de uitbreiding van de Unie en een amendement over transparantie in de besluitvorming van de Europese instellingen. Beide amendementen zijn verwerkt in de tekst van de conclusies. De conclusies zijn bij consensus vastgesteld aan het eind van de Conferentie.

Frankrijk

De Voorzitter van de Eerste Kamer had en marge van de Conferentie een bilaterale ontmoeting met de Voorzitter van de Franse Senaat, de heer Gérard Larcher. De heer Larcher had, samen met de heer Bizet, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van de Franse Senaat, mevrouw Broekers-Knol uitgenodigd voor een gesprek over de banden tussen de beide senaten mede met het oog op de toekomstige relaties in de Europese Unie. De heer Larcher lichtte eveneens de recente constitutionele ontwikkelingen in Frankrijk toe die de Senaat en Assemblée nationale zullen raken.

Albanië

De Voorzitter van het Albanese parlement, de heer Gramoz Ruçi, had en marge van de Conferentie een bilateraal gesprek aangevraagd met de Voorzitter van de Eerste Kamer, met als oogmerk de bespreking van de aspiratie van Albanië op uiteindelijke toetreding tot de Europese Unie. De Voorzitter heeft toegelicht dat regionale stabiliteit cruciaal is voor Europa. Zij juicht in dit kader de voortgang van Albanië als kandidaat lidstaat en de verdieping van het engagement van de Unie toe. Broekers benadrukte echter dat toetreding tot de Unie is gebonden aan voorwaarden, waaronder met name vereiste hervormingen met het oog op het respect voor de fundamentele waarden van de Unie.

De Voorzitter van de Eerste Kamer en de Voorzitter van de Tweede Kamer werden in Estland ontvangen en gebrieft door de Nederlandse Ambassadeur in Estland, Karen van Stegeren. De Voorzitter van de Eerste Kamer werd begeleid door de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en stafmedewerker Europa, Ilse van den Driessche.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Voorzitters EU-parlementen bijeen: vlnr Griffier Geert Jan Hamilton, Voorzitter Ankie Broekers-Knol, stafmedewerker Ilse Van den Driessche
Afbeelding 1 - Voorzitters EU-parlementen bijeen: vlnr Griffier Geert Jan Hamilton, Voorzitter Ankie Broekers-Knol, stafmedewerker Ilse Van den Driessche