34.942

EU-voorstel: Verslag van de Commissie inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen COM(2018)44Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel: Verslag van de Commissie inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen COM(2018)44.


Stand van zaken

Op 20 februari 2018 gaven de leden van de fractie van de PVV aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering inzake de voorstellen voor Europese institutionele aspecten. De inbrengdatum werd gesteld op 6 maart 2018.

Op 6 maart 2018 leverde de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het CommissieverslagPDF-document.

De brief met vragen en opmerkingen is op 16 maart 2018 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd.

Op 15 mei 2018 besloot de commissie EUZA het verslag van een schriftelijk overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK, A) voor kennisgeving aan te nemen.


Kerngegevens

begonnen

25 april 2018

titel

EU-voorstel: Verslag van de Commissie inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen COM(2018)44

schriftelijke voorbereiding


Documenten