Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 april 2018
1.
34851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2018.

3.
34456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2018.

4.
34558

Initiatiefvoorstel-Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Ruers), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

5.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 15 mei 2018.

6.
Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 mei 2018, in afwachting van bespreking in de Tweede Kamer.

7.
T02537

Toezegging e-Court

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 16 april 2018, en besluit de toezegging op openstaand te laten in afwachting van de uitkomsten van de prejudiciƫle vragen die aan de Hoge Raad gesteld gaan worden over e-Court.

8.
Wijziging van protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren