Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Uitnodiging werkbezoek aan het Programma Gespecificeerde toestemming.

Brief van de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg van 19 april 2018 (33509, Z)

De commissie geeft de voorkeur aan een technische briefing over dit onderwerp. Nagegaan wordt of dit tot de mogelijkheden behoort.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer