Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- Voorbespreking mondeling overleg met bewindspersonen Financiën en minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 24 april 2018

De commissies geven aan dat ook de aanwezigheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat bij het mondeling overleg met de bewindspersonen Financiën op 24 april 2018 gewenst is. De commissies besluiten het hervormingsprogramma en stabiliteitsprogramma, in het kader van het Europees semester 2018, tijdens het eerste half uur van het mondeling overleg met de bewindspersonen te zullen bespreken, zodat de minister van EZK het overleg desgewenst eerder zal kunnen verlaten. De commissies besluiten voorts dat fracties ter voorbereiding van het mondeling overleg tot maandagmiddag 23 april, 12.00 uur hun vragen en te bespreken onderwerpen alvast kunnen doorgeven aan de griffie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren