Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Armoede bij kinderen (34.775) (T02494)

-
Toezegging T02494 / motie-Kox c.s. (34775, D)

Armoede bij kinderen

Het lid Don (SP) geeft te kennen op 15 mei 2018 inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 6 april 2018 (34775, Y).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren