Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitbreiding participatieverklaringstraject (34.584) (T02478)

-
Toezegging T02478

Toezegging Uitbreiding participatieverklaringstraject (34.584)

De commissie neemt de brief van 10 april 2018 (34584, G) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren