Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 april 2018
1. 34812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Pijlman) en PVV (Van Kesteren).

2. 34735

Wet accreditatie op maat

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 april 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman