Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

-
Rondvraag

Op voorstel van het lid Schalk (SGP) besluit de commissie het College van Procureurs-Generaal te vragen een schriftelijke reactie te geven op het wetsvoorstel deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34716).

Het lid Koffeman (PvdD) vraagt of het verslag van de expertmeeting over het voorstel Intrekkingswet Wet raadgevend referendum al beschikbaar is. Het concept blijkt nagenoeg gereed te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman