Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V)

- Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de conceptcommissiebrief inzake de Kopenhagenverklaring en stelt deze vast. De leden van de PVV-fractie sluiten zich niet aan bij de brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman