Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
T02342

Toezegging Onderzoek taakafbakening pensioenfondsen en verzekeraars (34.255)

De commissie besluit toezegging T02342 aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren