Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- 33182, K

Brief van de minister van SZW over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, K en bijlage)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, K en bijlage). Het verloop van de behandeling in de Tweede Kamer kan desgewenst bij de verdere behandeling worden betrokken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren