Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

-
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie besluit de expertmeeting in beginsel in commissiekamer 2 te houden en via verslaglegging openbaar te maken. Er worden nog enkele extra deskundigen uitgenodigd. De commissie stemt in met de aan de deskundigen voor te leggen vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman