Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
34674, I

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van 14 maart 2018 over het AOW-overbruggingspensioen (34674, I) ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren