Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
33182, K

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van SZW en de bijgevoegde evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, K en bijlage) wordt geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA). Op verzoek van het lid Oomen-Ruijten (CDA) wordt de bewerking van de brief uitgesteld tot bekend is hoe de behandeling in de Tweede Kamer is verlopen en er aanvullende inbreng geleverd kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren