34.904

Initiatiefvoorstel-Mutluer en Knops Strafbaar stellen van seksuele intimidatie
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamerleden Mutluer en Knops hebben bij brief van 13 mei 2022 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel overnemen van de vertrokken leden Asscher en Van Toorenburg (TK, 8).


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Mutluer en Knops tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten